อวยพรวันเกิด / แซยิค

สิงโตเชิดอวยพรวันเกิด มังกรทองอวยพวันเกิด งานแซยิด ร่วมอวยพรวันเกิด อายุ ยืนยาว ด้วยสิงโต มังกรทอง

เชิดสิงโตอวยพรวันเกิดชาวต่างชาติ ย่านสาธรการแสดงสิงโตอวยพรสิงโตมอบของที่ระลึกการแสดงสิงโตภาคพื้น