สิงโตโดดเสาดอกเหมย

การแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมย เป็นการแสดงที่ทำให้ผู้ชมสนุกได้ลุ้น ของนักแสดงที่สวมบทเป็นสิงโต โดยทำท่าทางต่างๆ เหมือนสิงโต และมีเรื่องราวในการแสดง โดยสิงโตต้องไปผจญภัยในภูเขาสูง เพื่อเป็นกินดอกไม้มงคล โดยการแสดงนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมานาน โดยการแสดงของเรา มีการประยุกต์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมโดยใช้โปงลาง เข้ามาช่วยสร้างความสนุกสนานในการแสดง สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชม โดยปกติใช้ระยเเวลาแสดงประมาณ 15-25 นาที โดยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ให้ทางเราแสดง