มังกรติดไฟ LED

มังกรติดไฟ LED เป็นมังกรที่ลำตัวติดประดับด้วยไฟ LED เป็นคณะแรกของประเทสไทย ด้วยการคิดค้นของทีมงานเพื่อให้เกิดความสวยงามในการแสดงช่วงกลางคืน มังกรติดไฟ LED โดดเด่นในแสงไฟ เวลาทำการแสดงช่วงกลางคืนจะมีความสวยงามมาก แสดงได้ทั้งมังกรภาคพื้นและมังกรขึ้นเสา การแสดงภาคกลางคืนประกอบด้วยพลุไฟ แสง สี เสียง อลังกาลมังกรติดไฟ LED
แสง สี เสียง อลังกาล