เปิดบริษัท กิจการ เปิดงาน

การแสดงเปิดห้าง ร้าน บริษัท เปิดกิจการ ต่างๆ ด้วยสิงโตอวยพร และมังกรทอง ทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง รวมทั้งความาิริมงคล ร่วมอวยพร ตามความต้องการของทางลูกค้า ว่าต้องการใช้การแสดงมังกรอวยพร สิงโตอวยพร เป็นทั้งสองเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อ เรื่องการค้าขาย และกับเจ้าของกิจการ