สิงโต 9 สี 9 มงคล

สิงโต 9 สี 9 มลคลเป็นสิงโตที่มีแต่ล่ะสี 9 ตัว โดยเป็นเลข 9 เป็นเลขมงคล และซึ่งแต่ล่ะสีนั้นมีความหมายมงคล การแสดงชุดนี้ใช้นักแสดงรวมกัน เกือบ 30 คน โดยเป็นชุดสิงโตอวยพรชุดใหญ่ ที่ลูกค้านิยมใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานวันเกิด งานเปิดห้าง ร้าน บริษัท และงานมงคลต่างๆ โดยมีชุดการแสดงสิงโตอวยพร สิงโตต่อตัวกึ่งกายกรรมและการแสดงสิงโตกินส้ม กินผักมงคล เปิดป้ายอวยพร