Menu Close

การแสดงมังกรทองติดไฟ LED

มังกรทองติดไฟ LED ใช้แสดงเวลากลางคืน หรือ งานที่จัดในสถานที่ ที่มีแสงสว่างน้อย ตัวมังกรติดไฟ LED รอบตัวจึงทำให้มีความสว่างสวยงาม กับผู้ชม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการทำไฟตัวมังกรของเราซึ่งเป็นผู้คิดค้นการแสดงชุดนี้ การแสดงจะผสมผสาน ด้วยแสง สี เสียง มีการใช้พลุร่วมการแสดงจึงทำให้การแสดงชุดนี้ดูตื่นตา อลังกาล