Menu Close

มังกรทองคำจักรพรรดิ์

มังกรทองคำจักรพรรดิ์ เป็นมังกรทองที่มีสีทองสง่า ด้วยหัวมังกรทำจากทองคำ และมีส่วนลำตัวของมังกรมีสีทองสง่าสวยงามกับผู้พบเห็น ซึ่งมังกรทองจักรพรรดิ์เป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีน